Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Młp. - etap I

Budowa obwodnicy północnej Sędziszowa Młp. - etap I rozpoczyna się od budowy połączenia ul. Fabrycznej do Gumatu w km 0+000 do 0+700. Jednocześnie prowadzone są prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia. Przebudowane i zabezpieczone zostaną instalacje infrastruktury podziemnej.